Wat u kunt doen

Geef een gift!

Maak het werk van Chris en Trudy mogelijk met een gift aan de hiervoor opgerichte Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel. 

Maak uw gift over op bankrekening NL42 INGB 0008 2679 32 (IBAN), ten name van Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel, onder vermelding van 'gift'.

1. Eenmalige gift

Al met een bedrag vanaf € 5,- levert u een belangrijke bijdrage aan het werk van Chris en Trudy. Dit kan op verschillende manieren: u maakt zelf uw gift over of u verzoekt uw bank om een periodieke overschrijving, voor een bepaalde tijd.

2. Word donateur

Wil de strijd tegen mensenhandel en het preventiewerk tot zichtbare resultaten leiden, dan is duurzame steun noodzakelijk. Het bedrag en de periode is geheel vrijblijvend, want ieder bedrag telt! Stuur een e-mail naar stichtingotm@gmail.com met uw naam en telefoonnummer en wij nemen contact met u op.

Business donaties

Met uw organisatie kunt u levens veranderen, ongeacht de grootte of soort van uw bedrijf. U kunt ons helpen om te voorkomen dat meisjes en jonge vrouwen in de val van de mensenhandel terechtkomen. Onderstaand enkele mogelijkheden.

1. Eenmalige gift

Viert een van uw medewerkers binnenkort een jubileum of beleeft uw organisatie een feestelijk moment? Laat de mensen in Oeganda meedelen in uw feest. Met een gift aan Stichting Oeganda tegen Mensenhandel levert uw organisatie een belangrijke bijdrage aan het werk van de Chris en Trudy. U kunt hiervoor het gewenste bedrag overmaken op rekening NL42 INGB 0008267932 ten name van Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel te Middelburg, onder vermelding van 'gift'.

2. Goede-doelen-verdubbelingsplan

Bij iedere donatie die uw werknemer doet, draagt u hetzelfde steentje bij. Zo is het voor uw werknemers een extra stimulans om donateur te worden van Stichting OTM en bent u als werkgever actief betrokken bij de goede doelen van uw werknemers. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via stichtingotm@gmail.com.

3. Verdubbelde kleintjes

Vele kleintjes maken één grote. Uw werknemer kan een klein bedrag per maand (vanaf € 5) sparen voor Stichting Oeganda tegen Mensenhandel. Als extra stimulans kunt u het totaalbedrag aanvullen tot een door u gekozen bedrag. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via stichtingotm@gmail.com.

Organiseer een activiteit

Van een sponsorwandeling of een exclusieve wine & cheese party tot aan een appeltaartbakwedstrijd. Met het organiseren van een activiteit kunt u aandacht vragen voor de Stichting Oeganda Tegen Mensenhandel. Vraag meer informatie en het promotiemateriaal hiervoor aan via stichtingotm@gmail.com.

Deel een goed idee!

Hebt u andere ideeën? We staan er open voor! Laat het ons weten en neem contact met ons op. Hoe meer steun, hoe meer mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat meisjes en vrouwen in de mensenhandel terechtkomen.

Vertel!

Vertel aan familie en vrienden, collega's en medestudenten over het werk van Chris en Trudy en Stichting OTM in Oeganda. Volg ons op Facebook en deel onze berichten met je vrienden. Of schrijf over ons in je blogs en in de forums waar je aan deelneemt. Kortom, geef de boodschap door, op de manier die bij jou past.

Bid mee!

Bid u mee? In het gebed zoeken we naar Gods wil zoeken, vragen we om Zijn zegen en ontvangen we Zijn kracht. Laten we bidden in vertrouwen op Zijn macht en met een focus op Zijn glorie.

Christopher en Trudy hebben uw gebed hard nodig, want zonder Gods zegen is hun werk tevergeefs. God belooft ons zelf, hoe meer we een beroep doen op Hem, hoe meer we van Hem zullen ontvangen. Vergeet niet, met Christus is alles mogelijk (Filippenzen 4:13a).